(1)
Abkowicz, M. Karaimi We Wrocławiu. Alm Karaim 2007, 1, 107-110.