(1)
BiliƄski, K. O Specyfice Karaimskiej W <i>Meirze Ezofowiczu</I&gt; Elizy Orzeszkowej. Alm Karaim 2007, 1, 43-52.