[1]
Pawelec, M. 2020. Rolnicze święto «Orach toju» w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego. Almanach Karaimski. 9, (grudz. 2020), 115-147. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.3.