[1]
Sulimowicz-Keruth, A. 2020. Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku: Przyczynek do zagadnienia rozproszenia osadnictwa karaimskiego na Wołyniu w XIX wieku. Almanach Karaimski. 9, (grudz. 2020), 149–160. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2020.9.4.