[1]
Pronobis-Gajdzis, M. 2018. Zachować dla przyszłości: Sprawozdanie z prac konserwatorsko- -restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich. Almanach Karaimski. 7, (grudz. 2018), 217–221. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.11.