[1]
Pawelec, M. 2019. Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.: Zbiór tekstów. Almanach Karaimski. 7, (sty. 2019), 145–180. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.08.