[1]
Aqtay, G. 2018. Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego. Almanach Karaimski. 7, (grudz. 2018), 7–24. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.01.