[1]
Pronobis-Gajdzis, M. 2015. Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy drukach i rękopisach karaimskich w roku 2015. Almanach Karaimski. 4, (grudz. 2015), 283–287. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.17.