[1]
Godzińska, M. 2015. IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands… organizowany w dniach 21–23 września 2016 roku. Almanach Karaimski. 4, (grudz. 2015), 281–282.