[1]
SmętekD. 2015. Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych. Almanach Karaimski. 4, (grudz. 2015), 35-45. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.03.