[1]
Abkowicz, M. 2007. Karaimi we Wrocławiu. Almanach Karaimski. 1, (grudz. 2007), 107–110. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2007.1.13.