Wróć do szczegółów artykułu Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i>. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. Pobierz Pobierz PDF