Paweec, M. Tematyka Karaimska W Opisie Podróży Anatola Demidowa Z 1837 Roku. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 27, nr 3 (52), Sept. 2016, s. 4-9, http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/85.