Pawelec, M. Lejpuny I Karaimski Dworzanin Sapiehów. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 29, nr 2 (59), June 2018, s. 16-17, http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/811.