Lewi-Babowicz, T., i A. Sulimowicz. „Ujhan Karuw - właściwa Odpowiedź”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 4 (41), grudzień 2013, s. 20-21, http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/673.