Sulimowicz, A. „Zachariasz Abrahamowicz”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 1, nr 1, luty 1989, s. 4-6, doi:10.33229/az.v1i1.6.