Abkowicz, M., i S. Pilecki. „Oświadczenie Karaimów Polskich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (19), wrzesień 2008, s. 6, http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/342.