Abkowicz, M., i S. Pilecki. „Oświadczenie Karaimów Polskich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (19), wrzesień 2008, s. 6, doi:10.33229/az.v0i2 (19).342.