[1]
M. Zajączkowska-Łopatto, Jubileusz trockiego poety, AZ, t. 29, nr 4 (61), s. 16, grudz. 2018.