[1]
U. Kossowska-Cezak, Wpatrujący się w chmury, AZ, t. 29, nr 4 (61), s. 8-11, grudz. 2018.