[1]
M. Abkowicz, W Gorzowie Wielkopolskim o mniejszościach, AZ, t. 29, nr 2 (59), s. 26, cze. 2018.