[1]
M. Abkowicz, „Minął rok”, AZ, t. 25, nr 4 (45), s. 26, grudz. 2014.