[1]
J. Tulisow i K. Majchrowska, „Potępione”, Awazymyz, t. 25, nr 3 (44), s. 30, wrz. 2014.