[1]
A. Sulimowicz, „Artystka niestała w uczuciach”, Awazymyz, nr 4 (41), s. 4-7, grudz. 2013.