[1]
G. Józefowicz, „Wiek wielebnych Firkowiczów”, Awazymyz, nr 1 (18), s. 8-9, maj 2008.