Abkowicz, A. (2016) Algier – Białe Miasto, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(3 (52), s. 16-17. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/88 (Udostępniono: 16lipiec2019).