Abkowicz, M. i Sulimowicz, A. (2018) Kalendarium i wydarzenia, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(2 (59), s. 27. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/815 (Udostępniono: 23sierpień2019).