Pawelec, M. (2018) Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(2 (59), s. 16-17. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/811 (Udostępniono: 25marzec2019).