Sulimowicz, A. (2018) Dawne czasy w opowieści Sergiusza Rudkowskiego, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(1 (58), s. 22-23. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/789 (Udostępniono: 21maj2019).