Halina Kobeckaitė, H. (2018) „Ty, który strącasz”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(1 (58), s. 3. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/784 (Udostępniono: 17październik2019).