Tysiąclecia, B. (2014) „Czozmach 84 - Psalm 84”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 25(3 (44), s. 3. doi: 10.33229/az.v25i3 (44).709.