Lewi-Babowicz, T. i Sulimowicz, A. (2013) „Ujhan karuw - właściwa odpowiedź”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 0(4 (41), s. 20-21. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/673 (Udostępniono: 15listopad2019).