Sulimowicz, A. (1989) „Zachariasz Abrahamowicz”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 1(1), s. 4-6. doi: 10.33229/az.v1i1.6.