Szpakowski, R. (2011) „Pokrótce o książce poświęconej nazwom największych jezior trockich”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 0(2 (31), s. 11. doi: 10.33229/az.v0i2 (31).538.