Abkowicz, M. (2011) Cenne wyróżnienie, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, (1 (30), s. 23. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/533 (Udostępniono: 23sierpień2019).