Sulimowicz, A. (1989) „Przysłowia Karaimskie”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 1(1), s. 10. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/16 (Udostępniono: 6lipiec2020).