Abkowicz, M. (2016) Pora podsumować rok 2016, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(4 (53), s. 31. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/111 (Udostępniono: 25czerwiec2019).