Abkowicz, Mariola. 2019. „Podsumowanie Roku W ZKP”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 57. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/882.