Pawelec, Mariusz. 2018. Lejpuny I Karaimski Dworzanin Sapiehów. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (2 (59), 16-17. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/811.