Romanovskytė, Olga, Adam Dubiński, i Anna Sulimowicz. 2018. „Ja, Drzewo”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (1 (58), 30. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/792.