Sulimowicz, Anna. 2018. Dawne Czasy W Opowieści Sergiusza Rudkowskiego. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (1 (58), 22-23. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/789.