Czeremuszkin, Piotr, i Eugenia Firkowicz. 2018. „To, Co Mało Znane I Zapomnian”e. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (1 (58), 4-15. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/785.