Tulisow, Jerzy, i Kasia Majchrowska. 2014. „Potępione”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (3 (44), 30. https://doi.org/10.33229/az.v25i3 (44).719.