Tulisow, Jerzy, i Kasia Majchrowska. 2014. „Potępione”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (3 (44), 30. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/719.