Tysiąclecia, Biblia. 2014. „Czozmach 84 - Psalm 84”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (3 (44), 3. https://doi.org/10.33229/az.v25i3 (44).709.