Sulimowicz, Anna. 1989. „Karaimi Znad Złotego Rogu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 1 (1), 8-10. https://doi.org/10.33229/az.v1i1.7.