Sulimowicz, Anna. 1989. „Karaimi Znad Złotego Rogu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 1 (1), 8-10. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/7.