Sulimowicz, Anna. 2013. „Wyprawa Doktora Kaczkowskiego Na Krym”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (1 (42), 4-11. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/682.