Sulimowicz, Anna. 2013. „Artystka niestała W Uczuciach”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 4 (41) (grudzień), 4-7. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/669.