Sulimowicz, Anna. 2013. „Artystka niestała W Uczuciach”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 4 (41) (grudzień), 4-7. https://doi.org/10.33229/az.v0i4 (41).669.