Sulimowicz, Anna. 2013. „Konwersje i. Kontrowersje”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 3 (40) (wrzesień), 4-9. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/655.