Sulimowicz, Anna. 1989. „Zachariasz Abrahamowicz”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 1 (1), 4-6. https://doi.org/10.33229/az.v1i1.6.