Sulimowicz, Anna. 2017. „Mniejszości W Unii Europejskiej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 3 (32) (wrzesień), 18. https://doi.org/10.33229/az.v0i3 (32).554.