Sulimowicz, Anna. 2017. „Mniejszości W Unii Europejskiej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 3 (32) (wrzesień), 18. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/554.