Abkowicz, Mariola. 2011. „Mniejszości Narodowe I Etniczne W Polsce – Stan Obecny I Perspektywy”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (31) (czerwiec), 13. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/540.